Youngtimer Camp Autoorienteerumine
28.07.2018 Laitse Harjumaa
J U H E N D
AJAKAVA: 10:00-14:40 Kohapealne registreerimine
14:40-14:55 Infokoosolek
15:00 Start
19:00 Finish
START ja FINISH: Laitse Rally Park Hingu, 76312 Harju maakond 59°10’27”N-24°21’58”E
VÕISTLUSE TÜÜP: Seikluslik valik orienteerumine.
VAJALIK VARUSTUS: Hea tuju, sportlik riietus ja Android süsteemiga telefon punktide märkimiseks ja vajadusel info otsimiseks.
VÕISTKONNA SUURUS: 1-5 liiget.
KONTROLLAEG: 3,5 tundi. Kontrollaja ületanud iga lisaminuti kasutamine -1 punkt. Rohkem kui 30 minutit kontrollaega ületanud
võistkond näeb oma punkte, aga ei saa tulemust kirja ja kuvatakse protokolli lõpus.
REGISTREERIMINE:http://www.youngtimer.ee/autoorienteerumine/registreerumine
STARDIMAKS: Kuni 21.07 - 10 eurot tiimi iga täiskasvanud liige. Alates 22.07 - 15 eurot tiimi iga täiskasvanud liige.
Osalustasu saab tasuda kohapeal sularahas või ülekandega Seiklusministeerium OÜ arvele Swedbank: EE382200221051575334.
VÕISTLUSREEGLID:
1. Võistlusel võib osaleda iga sõiduk, millel on kehtiv ÜV ja kindlustus. Juhil peab olema kehtiv juhiluba.
2. Võistlusel osalejad kinnitavad oma allkirjaga enne starti, et vastutavad ise oma tervise eest ja on kõikidest ohtudest
teadlikud.
3. Võisteldakse ühes klassis - YoungTimer
4. Võistlus toimub Harjumaa avalikel teedel pakkudes ilusaid vaateid ja läbides looduskauneid kohti. Trassi pikkus 100-120 km.
5. Võistlusel on kasutusel Android süsteemi põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll (AO äpp). Seega peab igal
osaleval ekipaažil olema autos üks Android op-süsteemi (vähemalt ver. 4.1) kasutav telefon, millel on ka gps-suutlikkus.
Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise
võistluse ajal. Seadme aku tühjenemisest tingitud probleemid/puudu jäävad KP-d ei kuulu vaidlustamisele.
6. Võistluse kirjeldus: Võistlus koosneb kuni 60-st punktist. Punktide väärtused on 3,5 ja 7 punkti. Stardis saavad osalejad
kaardi(d) ja legendi. Võistlejate eesmärk on koguda kontrollaja jooksul võimalikult palju punkte. Punkte võib läbida vabalt
valitud järjekorras ja arvus. Igast punktist leiab vastuse legendilehel esitatud küsimusele. Legendilehel on toodud ära ka
vastusevariandid ja Igale vastusevariandile vastab kindel täht. Täht tuleb sisestada nutitelefoni äppi.
7. Punkte saab fikseerida vaid õiges punktis ja punktist 100 meetri raadiuses.
8. Võrdsete punktide korral määrab paremusjärjestuse kiirem aeg.
9. Liikluseeskirjade järgimine on kohustuslik! Liikleme vaid selleks ettenähtud teedel. Teede kõrval ja haljasaladel on autoga
liikumine keelatud.
10. Võistlusel kehtib maksimaalne kiirusepiirang 90 km/h ja kaardil on märgitud ka alad 30,40,50,70 km/h. Vastavas alas tuleb
sõita ettenähtud kiirusega. Iga tuvastatud rikkumine võtab tiimilt maha 5 punkti.
11. Tulemused avalikustame kohe peale võistlust ja auhinnaga autasustatakse kolme paremat võistkonda.
12. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.
13. KORRALDAJA: Seiklusministeerium OÜ. Info: Joonas@seiklusministeerium.ee või telefonil 5226895(Joonas).