Youngtimer Camp 2019 -Youngtimer Rally juhend.

Youngtimer Rally on regulaarsus sõit, edaspidi „ralli“, igasugune seos võistlus spordiga ralli puudub. Tegemist on teekonnaraamatu alusel lõbusa auto orienteerumisega mille eesmärk on põnev aja veetmine nautides autosõitu Eesti teedel.

Rallil liikumine toimub vastavalt teekonnaraamatule, juhendis mõistena „legend“. Teekond on määratud legendis ristmiku või kurvi kujutisega ning selleni jääva vahemaaga. Kõik vahemaad on mõõdetud GPS'i põhiselt. Legendi väliste ristmike puhul sõita mööda peateed. Kui peatee pole hoomatav, liikuda otse.

Kogu ralli vältel tuleb järgida kehtivat Liiklusseadust, erandeid ei ole.

Sõiduk millega rallil osaletakse peab omama kehtivat liikluskindlustus lepingut ja poliisi. Sõidukil peab olema kehtiv tehniline ülevaatus.

Ralli põhimõte on läbida kõik kontrollpunktid ( KP'd ) selleks ette antud aja jooksul. Lõigu läbimise aeg on kirjas legendis.
Kontrollpunktis tuleb leida legendis antud küsimusele vastus ja see kirjutada kontroll lehele.
Iga õige vastus annab +1 punkti.

Teekonna läbimise aega kontrollitakse ajakontrollpunktides (AKP'd). AKP'd on „000“ numbriga sõidukis või selle läheduses. Ajakontrollpunkti peab jõudma kohale 1 minutilise täpsusega (vastava jooksva minuti sees – näiteks 14:35:00-14:35:59), aega märgitakse minuti täpsusega. Täpselt saabutud aeg annab +10 punkti. Iga hiljem saabutud minut võtab sellest maha 1 punkti. Iga varem saabutud minut võtab sellest maha 10 punkti. Üle 10 minuti varem jõudes võetakse maha maksimaalselt 100 punkti.

Sõiduga saadav suurim võimalik punkti summa on 51 punkti millele võivad lisanduda lisaülesande punktid. Juhul kui parimatel sõitjatel on sama punkti summa, siis määratakse võitja lisaküsimustega mis on seotud ralliga.

Aja märkimiseks tuleb anda kontroll leht koos legendiga üle märkijale olles väljaspool autot. Märkija kellaaeg on see mida näitab tema mobiilside vahendi kell, mis on määratud sideteenuse pakkuja poolt.

Teekonnal võib olla ootamatuid ajakontrollpunkte, lisa ülesandeid või salajasi asukohti kus jälgitakse reeglitest kinni pidamist. Iga reegli rikkumine annab -10 punkti. Liiklusseaduse räige rikkumise puhul loetakse sõit lõppenuks ja tulemus tühistatakse.

Sõidukile lisatakse stardis võistlusnumber esiklaasi ülemisse paremasse nurka kleebisena.

Tulemusi saab vaidlustada.
Vaidlustus tuleb esitada kirjalikult ja esitamise tasu on 6-pack korraldajatele. Kirjaliku protesti esitamise koht on lähim jäätme konteiner. Vaidlustuse käitlemise aeg ja kord on vastavalt jäätmekäitluse eeskirjadele.

Katkestamise korral teavitada korraldajat – Jaak Aibast - telefonil 51919329.